Предимства

Коносан има предимството, че при него се избягва както нарушаване целостта на кожата, така и грубото механично дразнене и свързаните с него неприятни усещания. Освен това прилагането на продукта не изисква познаването на биологичноактивните точки – той просто се поставя върху болното място. Друго предимство е, че продуктът е изцяло екологичен и няма никакви странични ефекти.

 

Терапевтичните методи на съвременната медицина нерядко са съпроводени с прекомерно химично и лекарствено увреждане на пациентите. Въздействието върху Биологично Активни Точки (БАТ) на човешкото тяло с цел благоприятно повлияване на редица заболявания е лечебна процедура, известна от древността. С времето това лечение е обогатено с нови начини на въздействие върху БАТ. Понастоящем за тази цел традиционната медицина използва множество физикални фактори.

 

Таблица 1. Коносан сравнен с други методи за въздействие върху Биологично Активни Точки (БАТ).

 

Метод Физикален фактор Начин на приложение Увреждане на кожата Негативно усещане Специал. Оборудв. Обучен персонал
Акупунктура метални игли убождане да да да да
Акупресура масажни манипулац. натиск не да/не да да
Мокса горяща пура обгаряне да да да да
Електропунктура електричен ток директно не да да да
Ултразвук ултразвук директно не не да да
Лазерпунктура лазерни лъчи директно не не да да
Криоакупресура лед натиск и изстудяване не да да да
Ултравиолетово облъчв. ултравиолетови лъчи директно не не да да
Инфрачервено облъчване инфрачервени лъчи директно не не да да
Магнитно поле естествени магнити директно не не не не
КОНОСАН® естествен коноп допир не не не не

 

Прилагането на Коносан не изисква познаването на биологично активните точки – той просто се поставя върху болното място. Освен това, за разлика от останалите методи, които ограничават действието си само върху единични БАТ, при него се обхващат и съответните невро-, вазо-, склеро- и висцеротоми, подобно на светлинотерапията.

Къде се продават продуктите Коносан?
Искате да станете наш търговски партньор?